Ola Skinnarmo

 

Torsdag 26/4 välkomnar vi Ola Skinnarmo till Except!

Nå ända fram med ett leende på läpparna!

En av Sveriges mest anlitade och mest uppskattade föreläsare, Ola ger ett inspirerande, energigivande och träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet och humor berättar han om sina expeditioner och sitt entreprenörskap. Han drar sylvassa paralleller från sina äventyr till din verklighet. Tankar man direkt kan omsätta i sin vardag.

· Att förena flera viljor för att nå gemensamma mål.
· Vikten av att sätta delmål för att nå ända fram.
· Att leva i nuet för att kunna möta framtiden.
· Ensam är stark men tillsammans med andra blir vi oövervinneliga.
· Att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning trots tuffa omständigheter.

- Konsten är att nå ända fram, med ett leende på läpparna, säger Ola.

- Jag vill att min föreläsning skall öppna upp ögonen och fungera som en vitamininjektion för alla som lyssnar, säger Ola och han vill belysa möjligheten att lösa det omöjliga och dela med sig av sina erfarenheter hur han lyckades med detta.

- Genom mental styrka, målfokusering och motivation kan du lyckas med det omöjliga. 

Tillbaka