Hans Lindholm

På årets sista träff låg fokus på försäljning. Gäst var Hans Lindholm - erfaren säljare, säljledare och KAM på både lokal, nationell och internationell nivå­ samt handledare & examinator på IHM Business School. Hans är även handledare & examinator på IHM Business School. Rubriken på Hans föreläsning är: Försäljning - avgörande för verksamheten oavsett bransch.

Tillbaka