Stridspiloten Robert Karjel gästar Except Business Club

Robert Karjel har nästan 30 års erfarenhet av svenska försvarsmakten, som utbildad stridspilot och överstelöjtnant. Den 18 november 2020 föreläser han för affärsnätverket Except Business Club.

Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert Karjel flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat ”det omöjliga” under extrema förhållanden. Under föreläsningen kommer han tala om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder.

Läs mer om Robert Karjels föreläsning på Except

Tillbaka