Fem tips för en lyckad konferens

Har du fått i uppdrag att planera företagets nästa konferens? Ta del av våra värdefulla tips och kom ihåg att en lyckad konferens kräver eftertanke, med omsorg om detaljerna!

1. Planering är a och o

Förbered dig väl. Se till att prioritera planering för att säkerställa att konferensen resulterar i det som du har tänkt dig. Reflektera över följande frågor: Vad är syftet med konferensen? Vilka resurser kan användas? Hur kan deltagarnas konferensupplevelser förbättras?

2. Ta hjälp av en extern samarbetspartner
Många konferenser förväntas att planeras på sidan av ordinarie arbetsuppgifter. Om tiden för planeringen inte räcker till, kan det vara bra att ta hjälp av någon annan. Låt en extern samarbetsparter avlasta och stödja dig inför konferensen. 

3. Se värdet av fikapauser
Under en dag fullspäckad av långa möten är det viktigt att fylla på med energi och ladda upp batterierna. Ge tid och utrymme för regelbundna pauser och korta bensträckare så att deltagarna kan fokusera på nytt.

4. Överraska deltagarna med en aktivitet
Planera in en aktivitet som fördjupar relationer och stärker gruppens sammanhållning. En rolig, spännande eller utmanande aktivitet kan skapa minnen och se till så att du hamnar top of mind hos dina kunder.

5. Utvärdera
Uppfylldes syftet och målet med konferensen? Avsätt tid för reflektion och ta vara på konferensdeltagarnas egna upplevelser. Sammanställ resultaten och ta lärdom av dina framgångar och misstag.Vill du veta mer om vår bokningservice?
Kontakta gärna oss via info@except.se eller 070-587 40 77, så berättar vi mer om våra lösningar.

Läs mer om Excepts bokningsservice

 

Tillbaka