Tomas Lydahl gästar XBC

En bra ledare agerar alltid från ett klart sinne, vilket är ett huvud fritt från stress, oro och frustration.
Den 11 september kl 17.00 föreläser Tomas Lydahl för affärsnätverket Except Business Club. Ämnet för kvällen är Ledarskap i flow.

Tillbaka