Except i samarbete med StyrelseAkademien

StyrelseAkademien har en ambition att öka närvaron i Hälsingland och Except blir en samarbetspartner i detta arbete. Samarbetet innebär att Except medverkar i de öppna utbildningar som StyrelseAkademien kommer att genomföra i Hudiksvall under hösten 2019. Det innebär också att Except kommer att kunna paketera och presentera StyrelseAkademiens erbjudanden till Excepts kunder.
De gemensamma syftet med samarbetet är att tillsammans stödja utvecklingen av företag och organisationer genom att öka kunskapen om företagens ledning och styrning.

Tillbaka